karting-accident-claim

לאחרונה פורסם כי, ילדה בת 13 נפגעה באופן קשה בראשה בתאונת קרטינג בקניון חיפה. משרד עו"ד אייל בן ישי, מייצג נפגעי תאונות למעלה מ- 15 שנה, ולרבות נפגעי תאונות קרטינג. כידוע, נסיעה בכלי קרטינג הינה אחת מפעילויות הפנאי הפופולאריות בישראל, הן לילדים (החל מגיל 8) והן למבוגרים, המדובר בפעילות שטומנת בחובה סיכון הכרוך בנסיעה בכלי…

disability-benefit-rejection-insurance-company

ביטוח סיעוד הינו ביטוח אשר אמור לתת מענה, באמצעות תשלום כספים מחברת ביטוח, לצרכים המיוחדים שמתעוררים כאשר אדם הופך לסיעודי, וזקוק לעזרה בביצוע רוב פעולות היום יום הבסיסיות. רובנו מבוטחים, מבלי שנהיה מודעים לכך בדר"כ, בביטוח סיעודי באמצעות קופת החולים בה אנו חברים, ומשלמים במסגרת התשלומים החודשיים לקופת החולים גם את הפרמיה עבור פוליסת הסיעוד….

kindergarten-accident-compensation

התובע, קטין בן 6,  נפגע בגן ילדים, בעודו קופץ מכסא. ביהמ"ש קבע כי הסייעת והגננת התרשלו כאשר היו במרחק של 9 מ' מהילד, ולמעשה לא פיקחו באופן ממשי אחריו. כמו כן, התרשלו כאשר אפשרו קפיצה של הילד מכיסאות באופן חוזר ונשנה. ביהמ"ש פסק לתובע אשר סובל מנכות במפרק יד שמאל פיצוי של 1,028,000 ₪. תא…

insurance-policy-required

הוראות חדשות של הממונה על הביטוח מחייבות את חברות הביטוח להכיר ולעדכן בפוליסות הביטוח מחלות קשות נוספות וספציפיות אשר לא היו מוכרות עד היום ולעדכן את רשימת המחלות לפחות אחת לשלוש שנים. על המבטח לפנות לכל מי שהיה מבוטח בפוליסה לביטוח מחלות קשות ולהציג בפניו את האפשרות לעבור לפוליסה עם הגדרות עדכניות כאמור וזאת תוך…

medical-malpractice-lawyer

לרבים מהמבוטחים בביטוח בריאות פרטי הכולל כיסוי לניתוחים יש גם כיסוי דומה מכח התכניות שמציעות קופות החולים. לפיכך, עד היום מבוטח שביקש לעבור ניתוח היה יכול לבחור בין כיסוי עלויות הניתוח על ידי הביטוח הפרטי או על ידי קופת החולים בה הוא חבר (בהתאם לתנאים הקבועים). לאור מצב זה, בפוליסות רבות נכלל סעיף הקובע כי…

disability-claim-limitation-period

הממונה על הביטוח קבע הוראות חדשות בעניין הארכת תקופת ההתיישנות בתביעות נכות על פי פוליסות ביטוח המחייבות את חברות הביטוח להאריך את תקופת ההתיישנות להגשת התביעה על פי בקשת המבוטח.

shopping-centre-accident-falling-claim

ביהמ"ש קבע, כי חברת נאווה קולאז' אשר משרדיה ממוקמים בקניון נהריה, תפצה נפגעת אשר נפלה בשירותים, בעקבות מדרגה אשר לא סומנה כראוי. ביהמ"ש קבע, שכאשר קיימת מדרגה בכניסה לשירותים יש חובה לסמן את המדרגה, לרבות באמצעות שלט אזהרה, בכדי למנוע נפילה של מבקרים. משנאווה קולאז', אשר בשטח משרדיה נפלה התובעת, לא סימנה את המדרגה בכניסה…