לאייל היקר ולכל צוות המשרד!


ליהודים היתה אורה ושמחה,
ובין איש לרעהו רעות ואהבה.
ושרש האחווה בין אדם לרעהו,
היא עין טובה והכרת הטוב על מעשהו.
אף אנו מכירים לכם טובה,
על לווי מסור, פנים מסבירות ועזרה.
יהי רצון שימלא הקב”ה משאלות ליבכם בטובה,
ובמעשה ידיכם תשרה ברכה והצלחה.


מאיתנו,
משפחת קץ

מכתב תודה לצוות משרד עורך הדין אייל בן ישי


משפחת קץ