משפחתו של אדם שטבע בחוף לא מוכרז, קיבלה פיצוי בסך 800,000 ₪
0

אדם אשר נכנס לשחות בחוף ים בחיפה טבע והותיר אחריו אלמנה וילדים. המנוח בוטח בפוליסת ביטוח חיים, אך חברת הביטוח סירבה לשלם למשפחה פיצוי בגין פטירתו, בטענה כי מאחר ונכנס לחוף ים שלא היה מוכרז ומוסדר, מדובר בהסתכנות מרצון. משרדנו הגיש תביעה לחברת הביטוח אשר בעקבותיה קיבלו האלמנה והיתומים את סכומים הפיצוי הקבועים בפוליסה במלואם, בסך של 800,000 ₪.

למקרים נוספים >>