תביעה משפטית בעניין רשלנות רפואית הינה תביעה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו למטופל עקב קבלת טיפול רפואי רשלני ו/או שלא על פי סטנדרטים רפואיים מקובלים. תביעה מסוג זה, יכול שתוגש במקרים של קבלת טיפול רפואי רשלני ו/או אי מתן טיפול רפואי, רשלנות באבחון של מחלה או מצב רפואי, אבחון מחלה או מצב רפואי באיחור, אי בצוע…

מדריך תאונות דרכים על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הפלת”ד), תאונה מוגדרת כך: “מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה…” בהתאם לחוק זה, ייחשב גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב או כל מאורע שנגרם עקב ניצול כוחו המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש לא שינה הרכב…

מדריך תאונות עבודה תאונת עבודה הינה תאונה אשר נגרמה לעובד במהלך עבודתו ומוגדרת עפ”י חוק ככזו שנגרמה לעובד תוך כדי ועקב עבודתו. בעניין הגדרה רשמית שלתאונות עבודה – חשוב להדגיש כי לא כל אירוע במסגרתו נפגע העובד בעת נוכחותו בעבודה ייחשב “תאונת עבודה”. כך, למשל, עובד אשר אירע לו אירוע לבבי (התקף לב) בעת שהותו…

ההגדרות היבשות של אי כושר עבודה או אובדן כושר עבודה, מתארת מצב בו אדם מאבד את יכולתו לעבוד, באופן מלא או חלקי, עקב מחלה או תאונה. במקרה זה, זכאי העובד לקבלת פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי (בהתקיים תנאים מסוימים) ו/או מחברת הביטוח (במידה וקיימת לו פוליסת ביטוח מסוג זה). פיצוי בגין אובדן כושר מביטוח לאומי: במידה והפגיעה ארעה כתוצאה מתאונת…

מדריך תאונות תלמידים תאונות תלמידים הינן תאונות אשר נגרמו לתלמיד בין בהיותו של הקטין בגן ילדים ובין אם במסגרת בית הספר. חשוב להדגיש כי תאונה מסוג זה מתייחסת הן לפגיעה אשר ארעה בתחום גן הילדים ו/או בית הספר והן לפגיעה אשר ארעה מחוץ לשטחם ואף שלא במסגרת שעות הלימודים ו/או הגן. במקרה של תאונות תלמידים,…

מדריך תביעות ביטוח ישנן פוליסות ביטוח שונות המבטחות כנגד פגיעה גופנית ו/או מות המבוטח כאשר העיקריות שבהן הינן: פוליסת אובדן כושר עבודה, פוליסת נכות מתאונה ומחלות קשות, פוליסת ביטוח חיים, פוליסת ביטוח מנהלים, סיעוד וכיו”ב. בנוסף, קיימות פוליסות ספציפיות כגון: ביטוח ספורטאים, ביטוחי חו”ל / חו”ל אתגרי. משרדנו מייצג מבוטחים רבים בתביעות ביטוח מול החברות…

מדריך תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי אדם אשר נפגע בעבודה, בין אם בתאונה או שלקה במחלת מקצוע, זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה להכיר בפגיעתו ולקבלת פיצויים בגינה. על מנת להיות מוכר כנפגע עבודה יש להוכיח קשר סיבתי בין עבודתו של הנפגע לפגיעה, היינו כי הנפגע נפגע כתוצאה מתאונת עבודה או כי הינו סובל ממחלת…

מדריך תביעות נגד משרד הביטחון אדם אשר נפגע במהלך שירותו במסגרת משרד הביטחון רשאי להגיש תביעה כנגד משרד הביטחון (אגף השיקום) בגין הנזקים שנגרמו לו עקב פגיעתו. על פי חוק הנכים, תביעה כנגד משרד הביטחון תוכר רק באם נגרמה הפגיעה תוך כדי ועקב השירות, היינו רק באם ניתן להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין השירות…

מדריך תביעת ביטוח סיעוד תביעת סיעוד הינה תביעה לפיצוי בגין מצב סיעודי בו נמצא המבוטח, התביעה מוגשת כנגד חברות הביטוח המבטחות את המבוטח בביטוח סיעודי בין אם באמצעות קופת החולים בה הם חברים או באמצעות מקום העבודה או במסגרת ביטוח פרטי אחר. בכדי לקבל פיצוי בגין מצב סיעודי במסגרת תביעה כנגד חברת הביטוח על המבוטח…