ביטוח לאומי

לנוחיותכם ריכזנו עבורכם טפסי בקשות ותביעות שונות ושימושיות להורדה והדפסה מהירה, אשר יחסכו לכם זמן רב.

* תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה לקביעת נכות מעבודה

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה (שכיר)

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה (עצמאי)

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה לתשלום גמלה לתלויים בנפגע בעבודה

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* בקשה לפטור ממס

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה להכרה כנכה (נכות כללית)

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה לתשלום דמי תאונה – לתאונה שאינה מעבודה

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה לקצבת שאירים

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה לגמלה לילד נכה

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה להטבות על פי הסכם הניידות

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה לקצבת שירותים מיוחדים

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* תביעה לגמלת סיעוד

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


משרד הביטחון

* בקשה להכרה בחבלה

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* בקשה להכרה במחלה

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* בקשה לבדיקה מחדש ע”י וועדה רפואית

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


* טופס בקשה לבדיקה לפי תקנה-9 (החמרה)

קובץ להורדהiconDocument_PDF_24


 לכל שאלה, סוגיה ועזרה בנוגע למילוי הטפסים נשמח לסייע לכם בכל עת.