מדריך תביעות נגד משרד הביטחון
0

army clamis-Eyal ben ishay low

מדריך תביעות נגד משרד הביטחון

אדם אשר נפגע במהלך שירותו במסגרת משרד הביטחון רשאי להגיש תביעה כנגד משרד הביטחון (אגף השיקום) בגין הנזקים שנגרמו לו עקב פגיעתו.

על פי חוק הנכים, תביעה כנגד משרד הביטחון תוכר רק באם נגרמה הפגיעה תוך כדי ועקב השירות, היינו רק באם ניתן להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין השירות ו/או תנאי השירות לבין הפגיעה ונזקיו של הנפגע.

בנסיבות מסוימות, גם תאונה ו/או חבלה אשר נגרמה במהלך חופשה, לרבות תאונת דרכים, מוכרת כתאונה אשר נגרמה במהלך השירות.

בנוסף, התביעה יכולה להתייחס הן לחבלה ו/או תאונה והן למחלה אשר נגרמה ו/או הוחמרה במהלך השירות וכתוצאה ממנו לרבות עקב עיסוק מתמשך ו/או פעילות מתמשכת ו/או חשיפה מתמשכת במסגרת השירות (כגון: הרמת משאות, חשיפה לשמש, לחומרים מזיקים וכיוב’).

על ידי מי יכולה להיות מוגשת התביעה וכנגד מי

כל אדם אשר נפגע במהלך שירותו במסגרת משרד הביטחון, בנסיבות המתוארות לעיל, יכול להגיש תביעה בגין נזקיו, לרבות חייל בשירות חובה, מילואים או קבע, שוטר, איש שב”ס, אנשי שירות הביטחון הכללי וכיו”ב.

במקרה של מות הנפגע עקב התאונה ו/או המחלה, קיימת עילת תביעה ליורשיו ו/או לתלויים בו (לרבות בן זוגו, ילדיו ו/או הוריו). התביעה מוגשת כנגד קצין התגמולים, אגף השיקום.

מתי יש להגיש את התביעה

תקופת ההתיישנות בתביעה המוגשת כנגד משרד הביטחון/קצין התגמולים הינה 3 שנים, היינו, ניתן להגיש את התביעה עד 3 שנים ממועד שחרורו של התובע משירות פעיל.

יחד עם זאת, ניתן בנסיבות מסוימות להגיש תביעה להכרה גם בחלוף התקופה כאמור, זאת בד”כ במקרה של חבלה מתועדת ורשומה.

שלבי הטיפול בתביעה

על הנפגע לדווח לממונים עליו מיד עם קרות התאונה ו/או החבלה ולפנות לקבלת טיפול רפואי. יש לאסוף ולמסור לעוה”ד את מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לתאונה ו/או למחלה וזאת מכל הגורמים אשר טיפלו ו/או היו מעורבים במתן הטיפול. חשוב כי במקרה של תאונה ימולא דו”ח הפציעה כראוי עם מלוא הפרטים הנוגעים לאירוע וככל שניתן ייחתם ע”י הקצין האחראי.

בשלב ראשון, מוגשת לקצין התגמולים תביעה להכרה בזכות. התובע יזומן לעמוד בפני וועדה רפואית אשר תקבע באם קיימת לו נכות כתוצאה מהתאונה ו/או החבלה ו/או המחלה ומה שיעורה וכן תחווה דעתה בדבר הקשר הסיבתי בין התאונה ו/או המחלה לבין השירות.

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן להגיש ערר לוועדה הרפואית העליונה ועל החלטת הוועדה העליונה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי. במידה ונדחית תביעת הנפגע עוד בשלב הראשוני, ופגיעתו כלל לא הוכרה, ניתן להגיש ערר לפי חוק הנכים בפני ועדת ערר בראשות שופט ונציגי ציבור.

המסמכים אותם יש למסור לעוה”ד המטפל לצורך טיפול בתביעה

  • מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לתאונה ו/או החבלה ו/או המחלה לרבות, דו”חות אשפוז בביה”ח, תיעוד מהתיק הרפואי הצבאי, תיעוד מקופ”ח, תיעוד מקבלת טיפולים בגין הפגיעה כולל טיפולי פיזיוטרפיה וכיו”ב
  • ראיות, באם יש כאלה, בדבר נסיבות קרות התאונה, לרבות תמונות, עדויות, וכיו”ב

הפיצוי לו זכאי הנפגע

בתביעה המוגשת כנגד קצין התגמולים יכול להיקבע פיצוי כמפורט להלן:

* במידה ונקבעו לנפגע אחוזי נכות בשיעור של עד 9% – אין הנפגע זכאי לקבלת תגמולים ו/או הטבות כלשהן, למעט במקרה של נכות בשיעור 6% ומעלה המזכה בטיפולים רפואיים.

* במידה ונקבעו לנפגע אחוזי נכות בשיעור של 10%-19% – יהא זכאי הנפגע לקבלת מענק כספי חד פעמי וכן לקבלת הטבות שונות.

* במידה ונקבעו לנפגע אחוזי נכות בשיעור של 20% ומעלה- יהא זכאי הנפגע לקבלת קצבת נכות חודשית, בהתאם לגובה הנכות, וכן לקבלת הטבות שונות ומגוונות בהתאם לשיעור הנכות וסוג הפגיעה.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נכי משרד הביטחון, הן בוועדות השונות מטעם קצין התגמולים לשם קביעת אחוזי נכות והן בהגשת עררים לבית המשפט (וועדת ערר) על החלטות קצין התגמולים.

המשרד פועל תוך היוועצות וליווי צמוד של מומחים רפואיים מנוסים ומובילים בתחומם לשם הוכחת הרשלנות הנטענת ונזקיה. צוות המשרד מלווה את הלקוח החל מקבלת התיק לטיפולנו ובכל שלב משלבי הטיפול, תוך הכוונה ומתן מענה מהיר וענייני בכל עניין הנוגע לתביעה ועד לסיומה ומיצוי זכויותיו של הלקוח במלואן.

לקבלת ייעוץ ללא תשלום צור קשר