אישה מבוגרת שעברה כריתת ריאה בעקבות איחור באבחון סרטן ריאות קיבלה פיצוי בסך של 450,000 ₪
0

אישה מבוגרת חלתה בסרטן הריאה ונאלצה לעבור ניתוח לכריתת הריאה. במסגרת טיפול משרדנו, הוגשה תביעה כנגד קופת החולים בגין איחור באבחון הסרטן, בין היתר, בטענה כי הרופא המטפל לא ביצע את הבדיקות הנדרשות.

במסגרת התביעה, הוכחנו כי במידה והיו מבוצעות הבדיקות הנדרשות, ניתן היה בהן לאבחן את התפתחות הסרטן עוד בשלביו הראשונים, ולמנוע את כריתת הריאה. בעקבות זאת, קיבלה הגברת פיצוי בסך של 450,000 ₪.

למקרים נוספים >>