אישה שעברה כריתת רחם, בעקבות איחור באבחון סרטן צוואר הרחם, קיבלה פיצוי בסך של 700,000 ₪
0

אישה חלתה בסרטן צוואר הרחם ונאלצה לעבור ניתוח לכריתת הרחם. במסגרת טיפולנו, הגשנו תביעה כנגד קופת החולים ורופא הנשים המטפל, בגין איחור באבחון ובטיפול. בין היתר, טענו כי הרופא המטפל לא ביצע בדיקת פאפס  (PAPS)שגרתית, אשר הייתה מאפשרת אבחון מוקדם של הסרטן, עוד בשלביו הראשונים. בעקבות טיפולנו, קיבלה האישה פיצוי בסך של 700,000 ₪.

למקרים נוספים >>