אובדן כושר עבודה, פיצוים מחברת הביטוח בסך של 400,000 ₪
0

אישה שחלתה בסרטן וכושר השתכרותה נפגע פנתה לחברת הביטוח לקבלת פיצוי בהתאם לפוליסת אובדן כושר עבודה. חברת הביטוח דחתה תביעתה בנימוק כי לא הצהירה על מחלות קודמות, וביניהן מחלת הסרטן.

במסגרת טיפולנו, הצלחנו להוכיח כי האישה עומדת בתנאי הפוליסה, היות והצטרפה לפוליסה עוד בטרם חלתה. בסופו של יום, אושרה תביעתה והאישה קיבלה פיצוי רטרואקטיבי בגין 6 שנים, וכן פיצוי לעתיד בסך כולל של 400,000 ₪.

למקרים נוספים >>