לא אבחנו מום בעובר כשהיית בהיריון?
0

pregnact

 פורסם ב-Xnet “לאישה” בתאריך 14.7.15 / ציפי רומן

Diagnosis-fetal-malformationלפי תקנה חדשה: הורים יוכל להגיש תביעה בגין רשלנות רפואית במהלך ההיריון עד סוף חודש אוגוסט 2015. בית המשפט העליון קבע כי מעתה לא תוכר עילת התביעה של הילד עצמו.

הורים לילדים שנולדו עם מומים מולדים אשר לא אובחנו בהיריון ומבקשים להגיש תביעה על רשלנות רפואית, חייבים להזדרז. בסוף אוגוסט 2015 יפקע המועד להגשת תביעות מסוג זה לגבי ילדים שמלאו להם שבע שנים וטרם מלאו להם 25.

עד לפני כשלוש שנים, הזכות להגיש תביעה בגין מומים שלא אובחנו בהיריון ניתנה לילד שנולד עם המום עד הגיעו לגיל 25. במאי 2012 התקבלה בבית המשפט העליון פסיקה שקבעה כי לא תוכר עילת התביעה של הילד עצמו, אלא רק זכות התביעה של הוריו, וזאת עד שלילד מלאו שבע שנים.

לנוכח השינוי בפסיקה החדשה העניק בית המשפט העליון הארכה של שנה להגשת תביעות לגבי ילדים בני שבע עד עשרים וחמש, מועד זה יפקע ב- 27.8.2015.

אחרי מועד זה רק הורים יוכלו להגיש תביעה, ורק עד שימלאו לילד שבע. צעירים שנולדו עם מום שלא אובחן וכיום עוד לא מלאו להם 25 יכולים להזדרז לתבוע על רשלנות רפואית בטרם התקנה החדשה תיכנס לתוקפה.

“הורים לילדים עם מומים שלא אובחנו בהיריון, וצעירים שטרם מלאו להם 25 רצוי שימהרו ויגישו תביעה לפני התאריך הזה” מדגישה עו”ד שני קרוטר-צור ממשרד עורכי דין אייל בן ישי. “במקרים של ילדים שנולדו עם מומים וכבר מלאו להם שבע שנים, תתאפשר הגשת תביעה רק עד סוף אוגוסט. אך גם הורים שילדיהם טרם הגיעו לגיל הקובע, צריכים להיות מודעים לעובדה שיש להם אפשרות להגיש תביעה עד גיל שבע”.