התיישנות – הוראות חדשות בעניין הארכת תקופת ההתיישנות בתביעות נכות על פי פוליסת ביטוח
0

disability-claim-limitation-period

הממונה על הביטוח קבע הוראות חדשות בעניין הארכת תקופת ההתיישנות בתביעות נכות על פי פוליסות ביטוח המחייבות את חברות הביטוח להאריך את תקופת ההתיישנות להגשת התביעה על פי בקשת המבוטח.

לחדשות נוספות >>