מחלות קשות – הוראות חדשות המחייבות את חברות הביטוח לעדכן בפוליסות הביטוח מחלות נוספות אשר לא היו מוכרות עד היום
0

insurance-policy-required

הוראות חדשות של הממונה על הביטוח מחייבות את חברות הביטוח להכיר ולעדכן בפוליסות הביטוח מחלות קשות נוספות וספציפיות אשר לא היו מוכרות עד היום ולעדכן את רשימת המחלות לפחות אחת לשלוש שנים.

על המבטח לפנות לכל מי שהיה מבוטח בפוליסה לביטוח מחלות קשות ולהציג בפניו את האפשרות לעבור לפוליסה עם הגדרות עדכניות כאמור וזאת תוך שמירת הרצף הביטוחי לגבי היקף הכיסוי וסכומי הביטוח שהיו למבוטח במועד ההצטרפות.

על המבטחים להגיש למפקח על הביטוח עד ליום 1 במרץ 2014 את תכניות הביטוח למחלות קשות מעודכנות בהתאם להוראות חוזה זה.

לחדשות נוספות >>