מבקרת בקניון אשר נפלה במדרגות ונפגעה בכתף פוצתה בסך של 880,000 ₪
0

shopping-centre-accident-falling-claim

ביהמ”ש קבע, כי חברת נאווה קולאז’ אשר משרדיה ממוקמים בקניון נהריה, תפצה נפגעת אשר נפלה בשירותים, בעקבות מדרגה אשר לא סומנה כראוי.

ביהמ”ש קבע, שכאשר קיימת מדרגה בכניסה לשירותים יש חובה לסמן את המדרגה, לרבות באמצעות שלט אזהרה, בכדי למנוע נפילה של מבקרים. משנאווה קולאז’, אשר בשטח משרדיה נפלה התובעת, לא סימנה את המדרגה בכניסה לשירותים ומשלא הציבה שלט אזהרה, קבע ביהמ”ש כי היא אחראית לנזקה של התובעת, ופסק לטובתה פיצוי של 882,000 ₪.

תא (נצ’) 18238-09-09 גרסיאלה סטרחר נ’ ק.פ.ן בהריה בע”מ (12.1.213)

לחדשות נוספות >>