תביעה נגד משרד הביטחון יכול להגיש כל אדם אשר נפגע במהלך שירותו במשרד הביטחון. בכדי שהתביעה תוכר הרי שיש להוכיח כי הפגיעה נגרמה לאדם במהלך ובעקבות שירותו, וגרמה לו עקב כך לנזקים אשר בגינם הוא זכאי לתגמולים.

במסגרת זו ועל פי חוק הנכים, נכללות תאונות או חבלות אשר מהן נפגע האדם במהלך או עקב שירותו, בין אם מדובר בחייל בשירות חובה, שירות מילואים או קבע, שוטרים, אנשי שירות הביטחון הכללי, אנשי שירות בתי הסוהר ועוד. בנוסף ניתן להגיש תביעה גם במקרים של גילוי הנזקים לאחר הפגיעה, בין אם מדובר במחלות אשר אירעו או הוחמרו במהלך השירות או כמו הרמת משאות כבדים אשר עשויה לגרום למחלות אורתופדיות, או חשיפה לחומרים מזיקים ומסוכנים אשר עשויים לגרום למחלות עור או ריאות, לרבות מחלות סרטן קטלניות.

איך מגישים את התביעה?

את התביעה ניתן להגיש עד 3 שנים מיום שחרורו בפועל של הנפגע, ולהגישה לקצין התגמולים באגף השיקום. ועדה רפואית אשר בפניה יעמוד הנפגע תקבע האם נגרמה לו נכות בשיעור כזה או אחר והאם זו נגרמה בשל שירותו. על החלטת הוועדה ניתן לערער בפני הוועדה הרפואית העליונה, ואם גם זו לא תכיר בפגיעה או במלוא זכויותיו של הנפגע, הרי שניתן לערער עליה לבית המשפט המחוזי.

יש לזכור כי על הנפגע לדווח מיד עם קרות התאונה או החבלה לממונים עליו, ולדאוג למילוי דו”ח פציעה חתום אשר יכלול את כל פרטי האירוע. כמו כן יש לשמור ולתעד כל מסמך רפואי הנוגע לתאונה או למחלה ולהעבירו לעורך הדין המטפל. התיעוד הרפואי הינו לב ליבה של התביעה והוא בעל השפעה מכרעת להכרה בנפגע ובזכויותיו.

במקרה בו האדם נפטר רשאים יורשיו או האנשים אשר תלויים בו, כמו בן זוגו של הנפגע או ילדיו, להגיש תביעה להכיר במותו של יקירם כתוצאה מן המחלה, התאונה או החבלה אשר אירעה במהלך שירותו.

משרד עורכי דין אייל בן ישי הינו בעל ניסיון רב בליווי, ייעוץ וייצוג נפגעים מול הגורמים השונים בוועדות משרד הביטחון וניהול ההליכים המשפטיים, לרבות הגשות ערר על החלטות קצין התגמולים, לבית המשפט.