פועל בניין שנפגע כתוצאה מנפילה מגובה פוצה בסך של 1,400,000 ₪
0

פועל בניין נפל מגובה רב וסבל מפגיעה רב מערכתית בגופו. משרדנו הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הקבלן בגין רשלנות וכן כנגד המוסד לביטוח לאומי. בעקבות טיפולנו קיבל הפועל פיצוי בסך כולל של 1,400,000 ₪.

למקרים נוספים >>