קצבה סיעוד חודשית בסך של 6,000 ₪
0

פנסיונר של מערכת הביטחון סבל ממגוון רחב של מחלות, בין היתר, מאירוע מוחי ומסוכרת והפך לסיעודי. פנייתו לחברת הביטוח בה היה מבוטח לקבלת פיצוי חודשי נדחתה, בין היתר, בטענה כי אינו סיעודי וכי אינו עונה להגדרת תנאי הפוליסה. לאחר קבלת התיק לטיפולנו, הוגשה תביעה לחברת הביטוח ובסופו של יום אושרה תביעתו במלואה. הנ”ל מקבל כיום קצבת סיעוד חודשית בסך של  6,000 ₪.

למקרים נוספים >>