אישה שנפגעה ממפגע ברחוב פוצתה בסך של 700,000 ₪
0

אישה נפגעה ממפגע ברחוב בדרכה לעבודתה וסבלה משברים ברגלה. משרדנו הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח המבטחת את העירייה וכן הוגשה תביעה למוסד לביטוח לאומי. בעקבות טיפולנו, קיבלה הגברת פיצוי בסך כולל של  700,000 ₪.

למקרים נוספים >>