מורה ששברה את ידיה בביה”ס תקבל פיצוי בסך כולל של 2,000,000 ₪
0

מורה אשר הועסקה במשרד החינוך נחבלה בעבודתה בביה”ס ונגרמו לה שברים בידיה. משרדנו הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי וכן כנגד משרד החינוך. בעקבות טיפולנו, מקבלת המורה  תשלום חודשי קבוע בסך של 8,600 ₪, בסך כולל העומד על כ-2,000,000 ₪.

למקרים נוספים >>