משפחתו של אדם שהתאבד במקום עבודתו פוצתה בסך 3,000,000 ₪
0

אדם שהתאבד במקום עבודתו והותיר אחריו אלמנה ושני ילדים קטינים. משרדנו הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי להכרה באירוע כתאונת עבודה. בעקבות טיפול משרדנו, הוכרה ואושרה תביעתם של האלמנה והילדים כתלויים בנפגע עבודה, שהתאבד עקב עבודתו. כמו כן, הוגשו תביעות כנגד חברות הביטוח אשר ביטחו את המנוח בביטוח חיים ופנסיה. בעקבות טיפולנו, קיבלו האלמנה והילדים פיצוי בסך כולל של למעלה מ – 3,000,000 ₪.

למקרים נוספים >>