עובד שהותקף מילולית ולקה בליבו פוצה בסך של 1,000,000 ₪
0

עובד הותקף מילולית במקום עבודתו וכתוצאה מכך עבר אירוע לבבי. משרדנו הגיש תביעה לביטוח לאומי, אשר בעקבותיה הוכר האירוע כתאונת עבודה. כמו כן, הוגשה תביעה כנגד המעסיק. בגין הנ”ל קיבל העובד פיצוי בסך כולל של 1,000,000 ₪.

למקרים נוספים >>