פוליסות ביטוח בגין אובדן כושר עבודה
0

loec-insurance

מרבית האנשים אינם מודעים לכך, כי אחד הכיסויים הכי חשובים בפוליסת ביטוח חיים ובכלל בכל ביטוח שיעשו במהלך החיים הוא הכיסוי של אובדן ואי כושר עבודה.

ביטוח של אובדן כושר עבודה מופעל כאשר המבוטח מאבד את כושרו לעבוד. רוב המבוטחים אינם יודעים כי יש מספר סוגים של כיסויים והשוני ביניהם משמעותי.

סוגי הכיסויים השונים:

הכיסוי הנפוץ של פוליסת אובדן כושר עבודה הוא בגין אובדן היכולת לעבוד בשיעור של 75% בכל עבודה שהיא. כיסוי אחר כולל בתוכו כיסוי בגין אובדן כושר עבודה חלקי של 25%. כיסוי נוסף הוא בגין אובדן כושר עבודה למקצוע של המבוטח.

ברור לכל כי עדיף למבוטח כיסוי שיהיה לאובדן כושר עבודה למקצוע/עבודה בה עבד בטרם איבד את כושרו לעבוד. כך, במידה ויאבד את כושרו לעבוד לא תוכל לטעון חברת הביטוח כי אמנם איבד כושרו לעבוד במקצוע אך יכול לעבוד בעבודה אחרת. בהיבט זה גם חשוב לוודא כי המקצוע המצוין בפוליסה הינו המקצוע הספציפי והרלוונטי של המבוטח.

אותו דבר ניתן לומר על כיסוי בגין אובדן כושר עבודה מ–25% אשר עדיף על כיסוי בגין 75% בלבד. רבים האנשים אשר אינם מודעים לכך כי בכל מסלול פנסיה רגיל, ואך המינימלי ביותר, קיים כיוסי ביטוחי במקרה של אובדן כושר של 75% ומעלה.

דבר נוסף חשוב שצריך לזכור בכיסויים הללו כי הכיסוי הוא עד 75% מהמשכורת של המבוטח בפועל. כאשר גם אם המבוטח שילם פרמיה גבוהה יותר בכדי לכסות משכורת גבוהה יותר ממה שהרוויח, המבוטח בסופו של יום יקבל פיצוי אך ורק עד גובה 75% מהמשכורת שהרוויח בפועל.

חשוב עוד להדגיש, כי בגלל שמדובר בכיסוי של אובדן כושר עבודה, מסכום הפיצוי החודשי אשר מגיע למבוטח ינוכה מס הכנסה, ביטוח בריאות וביטוח לאומי ולכן צריך לפנות לפקיד השומה בכדי לתאם את שיעור המס לפני שחברת הביטוח מעבירה את התשלום, שכן ללא אישור פקיד שומה מופחת שיעור המס המקסימלי, העומד על 48%.

הפיצוי השבועי:

בשנים האחרונות הכניסו חברות הביטוח כיסוי נוסף הדומה לנספח אובדן כושר עבודה בביטוח חיים והא נקרא פיצוי שבועי. הכיסוי הנ”ל מופיע בעיקר בפוליסת תאונות אישיות.

הכיסוי הנ”ל שונה מהכיסוי של אובדן כושר עבודה בכך שהמבוטח יכול לקבוע את גובה הפיצוי והוא איננו קשור לגובה המשכורת של המבוטח. בנוסף, הפיצוי משולם לאחר תקופה של כ- 7 ימי המתנה עד 30 ימי המתנה בשונה מפוליסת אובדן כושר עבודה שלה יש תקופת המתנה של בין 30 יום ל- 90 יום תלוי בנספח. יתרון נוסף בנספח פיצוי שבועי הוא שאין ניכוי של מס הכנסה בגינו.

החיסרון של הכיסוי הנ”ל הוא שבד”כ הכיסוי של הפיצוי השבועי הוא רק עד אשר נקבעת למבוטח הנכות הצמיתה. בנוסף, הכיסוי הנ”ל הוא בד”כ אך ורק בגין תאונה ולא מחלה, וכן הפרמיות שנגבות עבור כיסוי זה יחסית גבוהות.

גם כאשר אדם מבוטח בפוליסת אובדן כושר עבודה, ו”על הנייר”, לכאורה הוא זכאי לקבלת תשלומים מכוח הפוליסה חברות הביטוח מערימות קשיים על המבוטחים.

על כן, דרך הפעולה האופטימאלית הינה טרם הפניה לחברת הביטוח להיוועץ עם עו”ד מנוסה בתחום, אשר ידע להעריך ולהכין מבעוד מועד את התביעה, ובכך יגדיל את הסיכוי לקבלת תשלומים מחברת הביטוח. מעבר לכך, גם אם מבוטח מקבל מכתב דחייה מחברת הביטוח, אין מדובר בסוף פסוק וחשוב לפנות לייעוץ משפטי.