מרבית האנשים אינם מודעים לכך, כי אחד הכיסויים הכי חשובים בפוליסת ביטוח חיים ובכלל בכל ביטוח שיעשו במהלך החיים הוא הכיסוי של אובדן ואי כושר עבודה. ביטוח של אובדן כושר עבודה מופעל כאשר המבוטח מאבד את כושרו לעבוד. רוב המבוטחים אינם יודעים כי יש מספר סוגים של כיסויים והשוני ביניהם משמעותי. סוגי הכיסויים השונים: הכיסוי…