מטופלת עברה ניתוח לכריתת חצוצרה עקב טיפול רשלני בהריון חוץ רחמי
0

ectopic-pregnancy-negligent-treatment

המטופלת עברה ניתוח לכריתת חצוצרה עקב טיפול רשלני בהריון חוץ רחמי –
בית המשפט פסק לה פיצוי  של 206,400 ש”ח.

בפסק דין שניתן לאחרונה דן בית משפט השלום בהרצליה ברשלנותם של רופאי בית החולים הדסה בעקבות טיפול רשלני בהריון שנתנו למטופלת בהריון חוץ רחמי.

התובעת הופנתה לבה”ח עם תלונות על כאבי בטן וחשד להריון חוץ רחמי, היא אושפזה ל-48 שעות שבסופם שוחררה לביתה. לאחר מכן היא אושפזה פעמיים נוספות באותו בית חולים, בסופן בוצעה לתובעת ניתוח כריתת חצוצרה עקב קרע (פריצת) חצוצרה.

בית המשפט קבע כי ההחלטה לשחרר את התובעת לביתה בתום האשפוז הראשון הייתה רשלנית וכי על בית החולים היה להמשיך באשפוזה חרף רצון התובעת להשתחרר. לחילופין, היה על הצוות הרפואי לשחררה עם מתן הנחיות ברורות ותוך הסברים ברורים ומדויקים אודות הסיכון הכרוך בשחרורה וחשיבות התייצבותה לבדיקות במועד שנאמר לה. כמו כן, שחרורה עם גיליון שחרורים ערוך בשפה העברית, כאשר התובעת דוברת את השפה הערבית בלבד עולה כדי רשלנות. בנוסף, בית המשפט קבע  כי התנהלות בית החולים במהלך האשפוזים הנוספים הייתה גם היא רשלנית.

בית המשפט קיבל את עמדת התובעת לפיה לו הייתה מקבלת הסבר מדויק אודות חשיבות ביצוע הבדיקה במועד והסיכונים הכרוכים באי ביצוען, הייתה עושה התובעת כל שביכולתה לבצען במועד, וכי לולא שוחררה התובעת מבית החולים באשפוז הראשון הייתה מתבצעת הבדיקה במועד והתובעת הייתה מקבלת את הטיפול המתאים והמקובל להפסקת הריון חוץ רחמי במטוטרקסט או שהיה ניתן טיפול אחר שהיה מונע את קרע החצוצרה אבדן החצוצרה ואת הפגיעה בסיכוייה ללדת, ובסיכון לעקרות.

בית המשפט קבע כי בית החולים אחראי לעיקר הנזק שנגרם לתובעת, אך גם קבע כי לתובעת אחריות לנזק בשיעור 20%. כמו כן נפסק לתובעת, לאחר שקלול אחריותה, פיצוי בסך 206,400 ש”ח נטו בצירוף החזרי הוצאות ושכר טרחת עו”ד.

ת”א 46621-12-11 פלונית נ’ הסתדרות מדיצינית הדסה