מדריך תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי
0

National insurance claims-Eyal ben ishay low

מדריך תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי

אדם אשר נפגע בעבודה, בין אם בתאונה או שלקה במחלת מקצוע, זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי בבקשה להכיר בפגיעתו ולקבלת פיצויים בגינה.

על מנת להיות מוכר כנפגע עבודה יש להוכיח קשר סיבתי בין עבודתו של הנפגע לפגיעה, היינו כי הנפגע נפגע כתוצאה מתאונת עבודה או כי הינו סובל ממחלת מקצוע (על פי רשימת מחלות אשר נקבעו בתקנות) או שהפגיעה הינה תוצאה של מיקרוטראומה.

תאונת עבודה יכולה להתייחס הן ל”אירוע תאונתי”, כלומר פגיעה יחידה (אירוע חד פעמי) והן לפגיעה מתמשכת, היינו “מחלת מקצוע” ו/או “מיקרוטראומה” אשר נגרמו לעובד עקב עיסוק מתמשך ו/או פעילות מתמשכת ו/או חשיפה מתמשכת במסגרת עבודתו לגורם מזיק (כגון: מחלות בדרכי הנשימה, מחלות עור, מחלות ריאות, סוגים שונים של סרטן, בעיות אורטופדיות שונות וכיו”ב).

גם תאונה אשר נגרמה לעובד בדרך אל מקום עבודתו או בדרכו חזרה מהעבודה, לרבות תאונת דרכים, נחשבת כתאונת עבודה.

מה נדרש לעשות?

על הנפגע לדווח למעסיקו מיד על קרות התאונה ולקבל טופס מיוחד לקבלת טיפול רפואי המהווה מעין אישור המעסיק לקרות התאונה (טופס בל 250). חשוב לדייק בפרטיי התאונה בעת מילוי הטופס הנ”ל.

יש לפנות לקבלת טיפול רפואי. חשוב לפרט בפני הגורמים המטפלים את כל סוגי הפגיעות שנגרמו עקב התאונה ולציין כי הפגיעה הינה עקב תאונת עבודה, היינו כי ארעה במהלך העבודה ו/או בדרך אל העבודה ו/או בדרך חזרה מהעבודה.

יש לאסוף ולמסור לעורך הדין את מלוא התיעוד הרפואי הנוגע לתאונה ו/או למחלת המקצוע וזאת מכל הגורמים אשר טיפלו ו/או היו מעורבים במתן הטיפול לנפגע.

בשלב ראשון, מוגשת למוסד לביטוח לאומי תביעה להכרה בפגיעה כ”תאונת עבודה” ולקבלת דמי פגיעה. במידה והמוסד לביטוח לאומי מכיר בתאונה, ישולמו לנפגע דמי פגיעה לתקופה של עד 91 יום בשיעור של 75% ממוצע שכרו הרבע שנתי טרם התאונה בניכוי תשלומי המעביד.

הועדה הרפואית

במידה ונגרמה לנפגע נכות עקב התאונה, יכולה זו להיקבע ע”י וועדות המוסד לביטוח לאומי. במקרה זה, יזומן הנפגע לעמוד בפני וועדה רפואית אשר תקבע באם קיימת לנפגע נכות כתוצאה מהתאונה, מה שיעורה והאם הנכות הינה זמנית או לצמיתות.

קביעת הוועדה נעשית על ידי בדיקת הנפגע, שמיעת טענותיו ותשאולו ובדיקת המסמכים הרפואיים אשר הוצגו בפני הוועדה. לנפגע עומדת הזכות להציג בפני הוועדות השונות חוות דעת רפואיות מטעמו להוכחת נזקיו.

לפיכך חשוב להגיע לוועדה הרפואית עם מלוא התיעוד הנדרש ובמידת הצורך לאחר קבלת חוות דעת רפואית וכן לאחר הכנת הטענות אותם יש להעלות בפני הוועדה לעניין מצבו הרפואי והתפקודי של הנפגע.

לשם כך, רצוי להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי בטרם הגשת התביעה ובטרם ההתייצבות בפני הוועדה.

שיעור הנכות נקבע בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי בקטגוריות שונות ביניהן משלבים בחישוב מיוחד לצורך קביעת שיעור הנכות הכללי של הנפגע.

על החלטת הוועדה הרפואית ניתן להגיש ערר ובמקרים מסויימים אף להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה כנגד החלטות המוסד לביטוח לאומי.

את התביעה למוסד לביטוח לאומי יש להגיש בתוך שנה ממועד התאונה.

תביעות לקבלת קצבת נכות כללית

תביעות נוספות המוגשות למוסד לביטוח לאומי הן לקבלת קצבת נכות כללית וזאת בגין לקוי רפואי אשר לא נגרם כתוצאה מפגיעה בעבודה.

במידה ותוכר נכות תפקודית, תהא זכאות לקבלת קצבה חודשית וזאת במידה ושיעור הנכות הינו 60% לפחות או 40% בתנאי ש 25% מהם מתייחסים ללקוי בודד ובמידה וחלה פגיעה בכושר ההשתכרות.

פעמים רבות מידי נדחות תביעות על ידי המוסד לביטוח לאומי ו/או נקבעת נכות אשר אינה תואמת את המצב הרפואי והתפקודי לאשורו והנפגע נותר חסר אונים מול הבירוקרטיה.

בשל כל אלה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתביעות כנגד הביטוח הלאומי ואשר יוכל לקדם את עניינכם, לדרוש ולהשיג את המגיע לכם, או להגדיל לאין שיעור את סכומי הפיצוי להם אתם זכאים.

למשרדנו ניסיון רב בייצוג נפגעים למול המוסד לביטוח לאומי.

צוות המשרד מלווה את הנפגע החל מרגע התאונה ועד לקבלת הפיצויים, תוך הכוונה ומתן מענה מהיר וענייני בכל עניין הנוגע לפגיעה ותוצאותיה, וזאת עד לסיומו של הטיפול ומיצוי מלוא זכויות הלקוח הנובעות מהפגיעה. שכר הטרחה בגין הטיפול משולם בתום הטיפול בתיק ומתוך סכום הפיצוי שמתקבל.

לקבלת ייעוץ ללא תשלום צור קשר