בפסק דין חדש של בית המשפט העליון אושרה פסיקה של בית המשפט המחוזי, אשר קבע כי על רופאי קופת חולים “מכבי” החובה לידע כל אישה הרה בדבר אפשרות לסקירת מערכות מורחבת, הנעשית באופן פרטי והכרוכה בתשלום נוסף. בנסיבות פסק הדין, נקבע כי אם היה מסובר להורים כי ניתן לבצע בדיקת US מורחבת, ניתן היה לאבחן…

הוראות חדשות של הממונה על הביטוח מחייבות את חברות הביטוח להכיר ולעדכן בפוליסות הביטוח מחלות קשות נוספות וספציפיות אשר לא היו מוכרות עד היום ולעדכן את רשימת המחלות לפחות אחת לשלוש שנים. על המבטח לפנות לכל מי שהיה מבוטח בפוליסה לביטוח מחלות קשות ולהציג בפניו את האפשרות לעבור לפוליסה עם הגדרות עדכניות כאמור וזאת תוך…

לרבים מהמבוטחים בביטוח בריאות פרטי הכולל כיסוי לניתוחים יש גם כיסוי דומה מכח התכניות שמציעות קופות החולים. לפיכך, עד היום מבוטח שביקש לעבור ניתוח היה יכול לבחור בין כיסוי עלויות הניתוח על ידי הביטוח הפרטי או על ידי קופת החולים בה הוא חבר (בהתאם לתנאים הקבועים). לאור מצב זה, בפוליסות רבות נכלל סעיף הקובע כי…

הממונה על הביטוח קבע הוראות חדשות בעניין הארכת תקופת ההתיישנות בתביעות נכות על פי פוליסות ביטוח המחייבות את חברות הביטוח להאריך את תקופת ההתיישנות להגשת התביעה על פי בקשת המבוטח.

ביהמ”ש קבע, כי חברת נאווה קולאז’ אשר משרדיה ממוקמים בקניון נהריה, תפצה נפגעת אשר נפלה בשירותים, בעקבות מדרגה אשר לא סומנה כראוי. ביהמ”ש קבע, שכאשר קיימת מדרגה בכניסה לשירותים יש חובה לסמן את המדרגה, לרבות באמצעות שלט אזהרה, בכדי למנוע נפילה של מבקרים. משנאווה קולאז’, אשר בשטח משרדיה נפלה התובעת, לא סימנה את המדרגה בכניסה…